شهرستان قاین

۲۶بهمن
برگزاری مراسم تودیع ریاست هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان قاین و معارفه سرپرست این هیات

برگزاری مراسم تودیع ریاست هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان قاین و معارفه سرپرست این هیات

بام نیوز: مراسم تودیع ریاست هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان قاین و معارفه سرپرست این هیات برگزارشد.

۲۹تیر
برگزاری دو دوره کارآموزی کوهپیمایی توسط باشگاه بزرگمهرقاینی

برگزاری دو دوره کارآموزی کوهپیمایی توسط باشگاه بزرگمهرقاینی

بام نیوز: دو دوره کارآموزی کوهپیمایی توسط باشگاه بزرگمهرقاینی با همکاری هیات کوهنوردی استان خراسان جنوبی وشهرستان قاین برگزار شد.