تیمو باکایوکو

۰۹شهریور
باکایوکو مجددا به میلان بازگشت

باکایوکو مجددا به میلان بازگشت

بام نیوز: هافبک فرانسوی سابق چلسی و ناپولی بار دیگر به میلان پیوست.