چادر نزدن

۲۵اردیبهشت
مکان های خطرناکی که نباید کمپ ( چادر) بزنید!

مکان های خطرناکی که نباید کمپ ( چادر) بزنید!

بام نیوز: بستر دارای شیب نباشد در ابتدا مشکلی به نظر نمی رسد ولی خوابیدن در محل شیب دار باعث تجمع خون در سر یا پای شما می شود و اگر شیب به پهلو باشد مانع خواب