شهرستان فیروزكوه

۱۷شهریور
روستای خمده،تهران

روستای خمده،تهران

بام نیوز: خمده یكی از روستاهای سرسبز و دیدنی اطراف شهرستان فیروزكوه است.