شهاب رئیسی اسکویی

۲۵مرداد
در پوبدا چه گذشت

در پوبدا چه گذشت

انجمن پزشکی کوهستان ایران: ترجمه فایل صوتی مصاحبه الکس استون (علی حاج سعید) با آندره وکوهنوردان تیم اکراین در باره حوادثی که برای تیم ایرانی خانم مهری جعفری و رضا آدینه رخ داد.