تیم ملی جوانان

۰۵آذر
دعوت بسکتبالیست بوشهری به اردوی تیم ملی جوانان

دعوت بسکتبالیست بوشهری به اردوی تیم ملی جوانان

بام نیوز: امیر حسین پرنیان بسکتبالیست بوشهری به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان کهو در استان مازندران شهرستان آمل برگزار می شود به این اردو فرا خوانده شده است.