تیم های عملیاتی

۱۱آذر
پنجمین جلسه کارگروه جستجو و نجات هیئت کوهنوردی مشهد

پنجمین جلسه کارگروه جستجو و نجات هیئت کوهنوردی مشهد

بام نیوز: پنجمین جلسه کارگروه جستجو و نجات هیئت کوهنوردی مشهد ، دو شنبه ۸ آذر۱۴۰۰ با حضور کادر فرماندهی تیم های عملیاتی تشکیل شد .

۰۱آذر
چهارمین جلسه کارگروه جستجو و نجات هیئت کوهنوردی مشهد

چهارمین جلسه کارگروه جستجو و نجات هیئت کوهنوردی مشهد

بام نیوز: چهارمین جلسه کارگروه جستجو و نجات هیئت کوهنوردی مشهد ، شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ با حضور ریاست محترم هیات کوهنوردی مشهد و مسوولین کارگروه کوهنوردی آموزش و دره نوردی تشکیل شد .