جاده پونل

۲۵آبان
طبیعتِ هزار رنگِ پاییزی در جاده‌ی تماشاییِ پونل به خلخال

طبیعتِ هزار رنگِ پاییزی در جاده‌ی تماشاییِ پونل به خلخال

بام نیوز: جاده پونل از رضوان شهر تا خلخال حدودا ۷۰ کیلومتر می باشد که ابتدای جاده، جنگلی است.