جاذبه های ایران

۱۷آبان
چشمه علی، دامغان

چشمه علی، دامغان

بام نیوز: چشمه علی در شمال غربی دامغان و در مسیر دامغان به کیاسر در ۳۲ کیلومتری دامغان قرار گرفته است.