جانو

۰۹آبان
انبوه برف سد راه آلپینییست ها در جانو

انبوه برف سد راه آلپینییست ها در جانو

بام نیوز: دو تیم آمریکایی مجرب با سابقه گشایش مسیرهای بسیار در سراسر دنیا، در هفته‌های گذشته بر  کوه «جانو»  ۷۷۱0 متری در نپال تلاش داشتند.