جانگ ووگین

۱۲مهر
پایان کار نمایندگان ایران با حذف نوشاد عالمیان

پایان کار نمایندگان ایران با حذف نوشاد عالمیان

بام نیوز: با شکست نوشاد عالمیان برابر کره جنوبی پرونده نمایندگان ایران در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا بسته شد.