جانی اینفانتینو

۰۸آذر
مهر تایید جدید به برگزاری جام جهانی هر دو سال

مهر تایید جدید به برگزاری جام جهانی هر دو سال

بام نیوز: کنفدراسیون فوتبال آفریفا هم به پیشنهاد برگزاری جام جهانی هر سال مهر تایید زد.