جاکوب مارک

۲۱شهریور
درخواست امداد در راکاپوشی

درخواست امداد در راکاپوشی

بام نیوز: کوهنوردان گرفتار شده در کوه راکاپوشی برای فرود تقاضای کمک کردند.