جریمه نقدی

۱۹آبان
جریمه نقدی ۵۰۰ میلیون ریالی برای دوپینگی‌ها

جریمه نقدی ۵۰۰ میلیون ریالی برای دوپینگی‌ها

بام نیوز: ورزشکارانی که به خاطر دوپینگ 4 سال محروم می‌شوند باید 500 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کنند.