جزایر بالئارس

۱۷آبان
جزیره ایبیزا در اسپانیا

جزیره ایبیزا در اسپانیا

بام نیوز: جزیره ایبیزا (Ibiza island) در سواحل جنوب شرقی اسپانیا قرار دارد.