جزایر تانزانیا

۲۸آبان
زَنگبار ( Zanzibar ) 

زَنگبار ( Zanzibar ) 

بام نیوز: زَنگبار ( Zanzibar ) یکی از جزایر تانزانیا و پایتخت منطقه نیمه‌خودمختار زنگبار است. برای بیشتر گردشگرانی که به اینجا می آیند، زنگبار یعنی شهری سنگی، مکانی تاریخی که می توان ساعت ها در میان آن قدم زد و خود در تاریخ آن گم کرد.