جزایر مادیرا

۱۵تیر
جزایر مادیرا

جزایر مادیرا

بام نیوز: جزیره مادیرا Madeira Island با القابی همچون جزیره ی باغی و مروارید اقیانوس اطلس شناخته می شود.

۳۱اردیبهشت
جزایر مادیرا

جزایر مادیرا

بام نیوز: منطقه‌ای خودمختار در کشور پرتغال در شمال اقیانوس اطلس که پایتخت آن فونشال است.

۲۵آبان
پرتغال ، جزایر مادیرا

پرتغال ، جزایر مادیرا

بام نیوز: جزایر مادیرا منطقه‌ای خودمختار در کشور پرتغال در شمال اقیانوس اطلس که پایتخت آن فونشال است.