جنوب شرقی چین

۲۰آبان
چین، کون‌مینگ

چین، کون‌مینگ

بام نیوز: کون‌مینگ یکی از شهرهای کشور جمهوری خلق چین است.