جن زده

۲۲آبان
دره کال جنی یا دره جن ها

دره کال جنی یا دره جن ها

بام نیوز: دره کال جنی دره ای پر آب در وسط بیابان داغ طبس قرار گرفته است.