جوین

۳۱شهریور
ثبت قله پلنگاه توسط باشگاه کوهنوردی جوین

ثبت قله پلنگاه توسط باشگاه کوهنوردی جوین

بام نیوز: مرتفع‌ترین نقطه ارتفاعات شهرستان جوین با نام قلعه پلنگاه ثبت شد.