شهرستان شفت

۲۹دی
گیلان/ شفت/آبشار دودوَزَن

گیلان/ شفت/آبشار دودوَزَن

بام نیوز: آبشار دودوزن در فاصله ۲۴ کیلومتری از شهرستان شفت و منطقه خرم کش قرار گرفته است.

۰۱آبان
آبشار دودوَزَن / گیلان

آبشار دودوَزَن / گیلان

بام نیوز: آبشار دودوزن در فاصله ۲۴ کیلومتری از شهرستان شفت و منطقه خرم کش قرار گرفته است.