شهرستان کاشمر

۲۴مهر
انتصاب سرپرست هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی شهرستان کاشمر

انتصاب سرپرست هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی شهرستان کاشمر

بام نیوز: سرپرست هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی شهرستان کاشمر انتصاب شد.