شهرستان کنگان

۰۵آذر
فرماندار کنگان از ورزشکاران افتخار آفرین در مسابقات هنرهای رزمی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی جیتسا تقدیر کرد

فرماندار کنگان از ورزشکاران افتخار آفرین در مسابقات هنرهای رزمی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی جیتسا تقدیر کرد

بام نیوز: در نشستی با حضور فرماندار،معاون سیاسی اجتماعی،رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کنگان از ورزشکاران مقام آور تقدیر شد.