فرهاد احمد پور

۱۰آبان
ناگفته های یافتن پیکر زنده یاد فرهاد احمد پور از روز جستجو

ناگفته های یافتن پیکر زنده یاد فرهاد احمد پور از روز جستجو

بام نیوز:احدی از کوهنوردان تیم امداد و نجات اعزامی به منطقه آتشکوه اظهار داشت: در تاریخ 9/8/99 در ادامه گشت و جستجو جهت یافتن آقای فرهاد احمدپور ، آخرین تلاش بکار برده شد تیم ها منجر به یافتن پیکر بی جان ایشان شد.

۰۹آبان
پیکر فرهاد احمد پور کوهنورد مفقود شده پیدا شد.

پیکر فرهاد احمد پور کوهنورد مفقود شده پیدا شد.

بام نیوز: مدیر انجمن پزشکی کوهستان ایران اظهار داشت : بنابر گزارش های رسیده تیم های جستجو متشکل از کوهنوردان آزاد و همنوردان زنده یاد "فرهاد احمدپور" پیکر وی حدود نیم ساعت پیش در ارتفاعات پایین دست منطقه دشت هویج پیدا شد.

۰۳آبان
دعوت به همکاری جهت جستجوی کوهنورد تهرانی

دعوت به همکاری جهت جستجوی کوهنورد تهرانی

بام نیوز: مدیر انجمن پزشکی کوهستان ایران: ۴ روز از غیبت همنورد خوبمان اقای فرهاد احمدپور که به قصد صعود قلل منطقه افجه عزیمت نموده اند می گذرد.