چارلز کلاید ابتز

۰۸مهر
عکس معروف “ناهار در بالای آسمان خراش”

عکس معروف “ناهار در بالای آسمان خراش”

بام نیوز: در ۲۹ سپتامبر ۱۹۳۲ "چارلز کلاید ابتز" عکاس روزنامه نیویورک تایمز عکس معروف "ناهار در بالای آسمان خراش" را ثبت کرد.