چاملانگ

۲۸مهر
«چاملانگ» از مسیر جدید صعود شد

«چاملانگ» از مسیر جدید صعود شد

بام نیوز: دو کوه‌نورد فرانسوی موفق به گشایش مسیری جدید بر رخ شمالی «چاملانگ» شدند.

۱۵اردیبهشت
نخستین صعود رخ شمالی کنگ‌چانگ‌ شار

نخستین صعود رخ شمالی کنگ‌چانگ‌ شار

بام نیوز: زدنکا هاک تاکنون دو مرتبه برنده جایزه کلنگ طلائی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ به دلیل گشایش مسیر بر گاشربروم ۱ و چاملانگ شده است.