چایکارا

۰۳آذر
ترکیه، استان ترابزون، روستای اوزون گل

ترکیه، استان ترابزون، روستای اوزون گل

بام نیوز: تِرابْزون شهری است در کشور ترکیه که در کنار دریای سیاه قرار دارد. این شهر مرکز استان ترابزون است.