عبدالحسین صادقی در گفت‌وگو با پانا گفت: یکی از شیوه های تربیتی و آموزشی و کسب مهارت‌های ورزشی، برگزاری جشنواره ها و مسابقه‌های ورزشی است.