ساعت ۱بامداد روز پنجشنبه ۱۶اسفند۱۳۹۷ به همراه #گروه_کوهنوردان_ایران_زمین از میدان بهمن تهران به سمت همدان به راه افتادیم
ساعت۶:۳۰صبح در روستای مرادبیگ همدان از مینی بوس پیاده شدیم و با نیسان به بالای باغ ها و ابتدای مسیر صعود رفتیم، ساعت۷:۲۰صعود را از مسیر #دره_مرادبیگ آغاز کردیم
مسیر پوشیده از برف و یخ بود و رودخانه ای زلال در کنار پاکوب در جریان بود
ساعت ۹:۰۰صبح توقفی کوتاه در روبروی#جانپناه_ایزدی داشتیم و بعد شیب نسبتا تندی را به سمت پناهگاه پیمودیم
حدود ساعت ۱۱:۰۰صبح به#پناهگاه_صاحب_الزمان رسیدیم و بعد از استراحت و تجدید قوا #کوله_پشتی ها رو در پناهگاه گذاشتیم و سبک به سمت قله رفتیم
حدود ۱۳:۱۰پس از مقداری برف کوبی و در شرایط ابری و کمی باد به قله رسیدیم
زیر قله کمی شیب تند بود
بعد از گرفتن عکس و استراحتی کوتاه حدود ۱۳:۳۰فرود را آغاز کردیم و با سرعت بیشتر ساعت ۱۴:۱۰به پناهگاه رسیدیم
استراحت بیشتری کردیم و ناهاری صرف شد.
حدود ۱۴:۴۵ به سمت مبدا حرکت کردیم و پس از عبور از شیب در برف هایی که گاه تا زانو را در برمیگرفت ساعت ۱۷:۰۰به نقطه شروع حرکت رسیدیم
با نیسان ها به همدان برگشتیم و نهایتا ۱۱:۰۰شب هم تهران بودیم
📍📍📍
قله یخچال از چندمسیر دره مرادبیگ، گنجنامه و سرکان صعود میشه
در کل مسیر یخشکن استفاده کردیم
قبل و بعد پناهگاه شدت باد محسوس است
شیب های تند قبل از پناهگاه و قبل قله هستند
پناهگاه تمیز اما کمی سرد است
منبع آبی در این فصل ندیدیم و بعد از رودخانه در دره دسترسی به آب چشمه وجود نداشت
یخچال از قلل #رشته_کوه_الوند است و بلندترین قله استان همدان، قله الوند نیز با فاصله ای از قله یخچال قرار دارد
📍📍📍
ارتفاع مبدا صعود ۲۳۵۰متر در دره مرادبیگ
ارتفاع جانپناه ایزدی در بالای دره حدود ۲۷۵۰متر
ارتفاع پناهگاه صاحب الزمان ۳۲۲۰متر
ارتفاع قله یخچال همدان ۳۵۸۰متر