جانوری

۱۸شهریور
مار دریایی پوزه دار-استرالیا

مار دریایی پوزه دار-استرالیا

بام نیوز: این مار دریایی که بیشتر در خلیج فارس و دریای عمان و خلیج شمالی استرالیا دیده می‌شود، سمی ترین مار جهان در میان مارهای خشکی و دریا می‌باشد.

۱۱اردیبهشت
جزایر سُقُطرا یا سُکوترا مجمع‌الجزایری

جزایر سُقُطرا یا سُکوترا مجمع‌الجزایری

بام نیوز: جزایر سقطرا، زیست‌بومی بسته داره و به همین دلیل گونه‌های جانوری و گیاهی منحصر به فردی در اون دیده میشه.