روز مربی

۰۹آبان
به مناسبت روز مربی

به مناسبت روز مربی

انجمن پزشکی کوهستان ایران: سلامتی مربی هایی که برای شاگرداشون از جون مایه میذارن اما شاگرداشون حواسشون نیست.

۰۹آبان
گل محمدی: برایم هر روز، روز مربی است

گل محمدی: برایم هر روز، روز مربی است

بام نیوز: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید برای من هر روز، روز مربی است.