شهر اسلامی

۲۱شهریور
پیاده‌سازی اصول شهر اسلامی در طرح‌های مسکن‌سازی ضروریست

پیاده‌سازی اصول شهر اسلامی در طرح‌های مسکن‌سازی ضروریست

بام نیوز: رییس اندیشکده علمی راهبردی شهر اسلامی بسیج اساتید اصفهان گفت: پیاده‌سازی اصول شهر اسلامی در ابعاد مختلف از جمله فرهنگی، معنوی، محیط زیست، آموزشی و اقتصادی در طرح‌های مسکن‌سازی دولت ضروریست.