موضوع:                     گزارش برنامه شاهانکوه
تاریخ اجرا:                 ۹۶/۸/۴
سرپرست:                 آقای عباس شیروانی
مکان:                         فریدونشهر
مسول فنی :             محمود عشاقی

گزارش نویس:          زهره سلطانی
میعادگاه:                   دروازه شیراز اول هزار جریب
وسیله نقلیه:             مینی بوس+سواری
تعداد نفرات:               ۲۴ نفر