چهارشنبه شب مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۰ تيم ۶نفره ما که سه خانواده بوديم با دو خودروي شخصي از ميدان آزادي به سمت تبريز به راه افتاديم. در راه دوبار توقف داشتيم و چاي، قهوه و ميوه خورديم. بعد از عبور از عوارضي تبريز به سمت پيست اسکي سهند تغيير مسير داديم و ساعت ۶:۰۰صبح ابتداي جاده مسير پيست اسکي بوديم. از روستاي ايرانق گذشتيم و قله کمال که پوشيده از برف را مي ديديم. ساعت ۷:۰۰صبح پيمايش را از حدود ۱۰۰متري پيست اسکي به سمت يال غربي کمال شروع کرديم و با عبور از چمنزاري که يخ زده بود و مقداري برف به روي يال رفته و مسير روي يال را ادامه مسير داديم. ساعت ۹:۲۰ بود که به ارتفاع ۳۴۶۰متري رسيديم. به علت خستگي همنوردان که ناشي از کم خوابي شب گذشته بود خيلي آرام حرکت کرديمو از مسير مشخص پاکوب سرانجام در ساعت ۱۰:۱۵ صبح به قله قوچ گلي يا کمال رسيديم. از بالاي قله کمال قله هايي که در نقشه به نام دميرلي، جام و سهند نام داشتند، برکه قوچ گلي در دامنه کوه و روستاهايي در دوردست مشخص بودند. هوا آفتابي و قله جاي مناسبي براي اطراق و صرف صبحانه بود. البته جانپناهي در قله به جز سنگچيني مدور وجود ندارد. مدت زيادي بر روي قله بوديم و ساعت ۱۱:۴۰ فرود را از همان مسير رفت آغاز کرديم. د راه با دو پيرمرد زنده دل لقمه اي املت تند خورديم و و معاشرت کرديم. حدود ساعت ۱۳:۳۰ در کنار محل پارک ماشين بوديم. و بعد از سبک کردن لباس و کفش به سمت خوي براي اجراي برنامه اورين به راه افتاديم.

نکات برنامه:

صعود قله کمال در فصل هاي بهار، تابستان و پاييز آنچنان دشوار نيست اما شواهد زمستان سرد منطقه را نشان مي داد. به خصوص بر روي يال غربي باد سرد در زمستان بسيار محتمل است.

به جز ساختمان پيست اسکي که قسمتي از آن تخريب شده بود ساختمان و بنايي مشاهده نشد. پناهگاه و جانپناه ندارد. چشمه آب دايمي رويت نشد اما برکه قوچ گلي آب داشت که زياد مناسب شرب نبود. جويبارهايي که بر اثر ذوب برف روان بود در دشت دامنه کوه پراکنده بودند.

با توجه به نبود پارکينگ، بهتر است لوازم با ارزش و مدارک خود را به همراه داشته باشيد که عليرغم امنيت منطقه مثل بنده در ارتفاع بالا با مشاهده توقف خودرو يا موتوري در کنار خودروي خود  مضطرب نشويد.

ارتفاع پيست اسکي سهند محل شروع کوهپيمايي ۲۹۴۰ متر و ارتفاع قله کمال ۳۷۱۱متر بود.