تاریخ اجرا: ۱۹ و۲۰ اسفندماه
سرپرست برنامه: آقایان جهانی و محمدی
اعضای تیم: ۸ نفر اعضای فنی باشگاه کوهنوردی خادم
گزارش برنامه :
تیم فنی باشگاه متشکل از ۶ آقا و ۲ نفر خانم در تاریخ ۱۹ اسفند ۹۵ ساعت ۱۶ مشهد را به مقصد فاروج ، روستای خرق ترک نمود. ساعت۱۹:۳۰ به خرق رسیدم و باهماهنگی قبلی که انجام شده بود با راهنمای تیم به نام محمد پری رخ دیدار کرده و شب را در آن روستا سپری ساختیم. طبق برنامه ریزی انجام شده تیم و آقای پری رخ، صبح روز جمعه ساعت ۴بیدارشده و پس از انجام فریضه نماز و صبحانه مختصر در ساعت ۵ به سمت هدف خیز برداشته و پس از عبور از روستای نوده و پیمایش اندکی از مسیر مالرو در ساعت ۶/۴۵ خود را در ابتدا پاکوب و در اصل استارت کوه یافتیم.مسیر معمول و شناخته شده قله بخاطر حجم و انباشت برف حرکت را دشوار و کمی خطرناک نموده و لذا ناچار شدیم تغییری در مسیرمان ایجاد کنیم لذا پس از مشورت های لازم با راهنما و دوستان مسیر جدیدی از سمت شرق انتخاب کردیم که هرچند مسیری طولانی تر و شاید هم دشوارتر بود ولی در صد خطر آن کمتر و مسیری مطمئن تر مینمود .به هر حال و با لطف هوای آفتابی و خوبی که در اختیار داشتیم و با یک کوهپیمای سخت و البته عالی زمستانی در ساعت ۲:۴۵ دقیقه موفق به صعود قله شدیم و بعداز گرفتن عکس یادگاری و تجدید قوا ساعت ۳:۳۰ به سمت پایین قله سرازیر شده و ساعت ۱۹ به سلامتی همه به مبدا صعود رسیدیم.
در روستا پس از استراحت کوتاه وصرف شام مختصر در ساعت ۲۱ آغاز حرکت به سمت مشهد و ۱۲ شب بسلامتی توقف در مشهد را داشتیم و بدین گونه یکی دیگر از برگه های تاریخ در صعودهای ۳۱ قله در ۳۱ استان را رقم زدیم.
با این امید که توفیقی نصیب گردد و با لطف الهی بقیه قلل نیز یکی پس از دیگری به تسخیر اراده هایمان در آیند که مطمئنا دیری نخواهد پایید و این هدف محقق خواهد شد. انشالله 

درپایان تشکری داشته باشم ازجناب محمد پری رخ که به عنوان راهنمای صعود و میزبان تیم در روستای زیبای خرق واقعا زحمت کشیدند و همچنین از بانوان همنوردم خانمها رضوی و هاشمی که با تمامی سختی راه موفق به صعود شدند.
ومن الله التوفی