بایگانی‌ها هواشناسی کوهستان - پایگاه خبری بام | Bam News Agency

۰۷فروردین
هواشناسی قله اورین یکشنبه ۸ فروردین

هواشناسی قله اورین یکشنبه ۸ فروردین

بام نیوز: دمای قله اورین

۰۷فروردین
هواشناسی قله سهند یکشنبه ۸ فروردین

هواشناسی قله سهند یکشنبه ۸ فروردین

بام نیوز: هواشناسی قله سهند

۰۴فروردین
صعود به کلونچی خطرناک است

صعود به کلونچی خطرناک است

بام نیوز: کوهنوردان از صعود به قله کلونچی پرهیز کنند.

۰۴فروردین
از صعود به خلنو بپرهیزید

از صعود به خلنو بپرهیزید

بام نیوز: قله خلنو خطرناک برای صعود

۰۴فروردین
هوای آفتابی بیرمی همچنان مناسب صعود

هوای آفتابی بیرمی همچنان مناسب صعود

بام نیوز: بیرمی همچنان مناسب صعود

۰۴فروردین
پیش بینی هواشناسی کان صیفی ۵ فروردین

پیش بینی هواشناسی کان صیفی ۵ فروردین

بام نیوز: هوای قله کان صیفی مناسب صعود در روز پنج شنبه است.

۰۴فروردین
آب و هوای شاهان کوه در ۵ فروردین

آب و هوای شاهان کوه در ۵ فروردین

بام نیوز: پیش بینی قلل سیمرغ

۰۴فروردین
هواشناسی قلل سیمرغ/اورین پنج شنبه ۵ فروردین

هواشناسی قلل سیمرغ/اورین پنج شنبه ۵ فروردین

بام نیوز: دمای هوای اورین در روز پنج شنبه 5 فروردین