بایگانی‌ها صعود قلم - پایگاه خبری بام | Bam News Agency

۱۷آذر
درآمدی بر کوه و کوهنوردی

درآمدی بر کوه و کوهنوردی

بام: دیرگاهی است که همگان دریافته اند کوهنوردی ما بیش از آنکه تکیه بر کار و کوشش داشته باشد، گرفتار حرف و سخن است، آنهم حرفهای تکراری و کلیشه ای!!!

۱۶آذر
کوه همیشه مهربان نیست

کوه همیشه مهربان نیست

بام: گاهی نرفتن به کوه خودش یک صعود درونی ست.

۱۲آذر
فرزندان مبارز کوهستان

فرزندان مبارز کوهستان

بام: عیار جامعه کوهنوردی در دو ماه گذشته به میزان بسیار زیادی ، ارزشمندتر از پیش نشان می‌دهد ، این جایگاه تازه از آنجا بدست آمده است که واکنش ها ، رفتارها ، و ابراز دیدگاههای فردی کوهنوردان درباره رخدادهای جاری کشور ، و پیگیری خواسته های مدنی مردم ایران ، از حالت خفته و آرام  ، به سوی کنشگری و مطالبه گری جهت گرفته ، و در بسیاری از زمان‌ها به همراهی و همسوئی با خواسته ها و نیازهای بحق مدنی جامعه منجر گردیده است .

۰۸آذر
یک حادثه و تجارب آن

یک حادثه و تجارب آن

بام: میخواهم برای انتقال تجربه ای به عقب برگردم ( ۳۱ سال پیش ) از نظر خودم واکاوی کنم اتفاقات زمان گذشته ای را که خاطره خوبی از آن ندارم.

۰۸آذر
️مخاطرات صعودهای بلند

️مخاطرات صعودهای بلند

بام: کوهنوردی ورزشی است که از آن بنام‌ ماجراجویی نام‌میبرند‌ و‌ بدیهی است هر نوع ماجراجویی در ذدات خود مخاطرات خاص خود را دارد.

۰۸آذر
متنی برای از مرگ خودم!!!

متنی برای از مرگ خودم!!!

بام: همیشه اهل آرزو کردن بود!آرزو برای خودش.

۱۶شهریور
ترس و اعتماد در کوهنوردی

ترس و اعتماد در کوهنوردی

در ابتدا باید هشدار بدهم که ممکن است با خواندن این متن کمی نگران شده و بترسید . پرسیدن اینکه شما فردی ترسو و محتاط هستید یا نه ، از نگاه نخست کمی آزاردهنده است ، اما تاکنون مزایا و معایب ترس در برنامه های کوهنوردی و گلگشتی را مورد بررسی قرار داده اید ؟

۳۰تیر
کوه و وَخشور

کوه و وَخشور

بام: آدمی در کوه رفت و خود بدید در شیار ِصخره ها شد ناپدید .